S4C

Datblygwr Systemau

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£40,000 - £45,000 yn ddibynnol ar brofiad.
Lleoliad:
CAERDYDD
Dyddiad Cau:
18/06/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn chwilio am Ddatblygwr Systemau i ymuno â’n tîm datblygu systemau.

Byddwch yn hunanysgogol, yn barod i fod yn hyblyg, ac yn awyddus i ddysgu. Bydd gennych sgiliau dadansoddi a datrys problemau da, a byddwch yn gallu cyfrannu’n effeithiol at waith y tîm.

Bydd gennych brofiad o weithio’n rhan o dîm i gwblhau prosiectau a chefnogi isadeiledd gwe ac apiau cyfryngau cyfredol S4C.

 

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 canol dydd Llun 18 Mehefin 2018  i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Tîm Adnodau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

    Ni dderbynnir CV.

    Cliciwch isod am swydd ddisgrifiad llawn ac i wneud cais: 


  • Gwefan: