Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwy-ydd Meithrin

Cyflogwr:
Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant
Cyflog:
£16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
17/06/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

00765

Disgrifiad:

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Llawn amser (37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn), Parhaol

Buddion yn cynnwys:

• Cyflog o £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)
• Hawl i 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau
• Cynllun Pensiwn USS

Bydd angen:
• Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’
• Y gallu i siarad Cymraeg
• Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae swyddi achlysurol ar gael hefyd.

Sut i wneud cais