Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyfieithydd

Cyflogwr:
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog:
Gradd 5 £22,129 - £28,747
Lleoliad:
Tŷ'r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd
Dyddiad Cau:
17/06/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

MAE’R SWYDD HON AM GYFNOD PENODOL AM 12 MIS OHERWYDD CWRDD GOFYNION Y GWASANAETH

Swydd Cyfieithydd Llawn Amser (Gradd 5 £22,129 - £28,747)

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda’n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Byddwch yn gyfieithydd cymwys a phrofiadol ac yn meddu ar sgiliau TG rhagorol yn ogystal â sgiliau ieithyddol cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith heb fawr oruchwyliaeth.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys cyfieithu deunyddiau ysgrifenedig ar gyfer holl adrannau’r Bartneriaeth er mwyn sicrhau bod Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn cydymffurfio gyda Safonau’r Iaith Gymraeg [Sector Iechyd] 2018, Mesur yr Iaith Gymraeg 2011, Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Chynllun Iaith Cymraeg y Bartneriaeth.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle gwych i unrhyw gyfieithydd sydd eisiau ehangu a datblygu eu sgiliau cyfieithu yn y maes Iechyd, Meddygol, Clinigol, Recriwtio, Caffael, Cyfreithiol a llawer iawn mwy.

MAE'R GALLU I SIARAD CYMRAEG YN HANFODOL AR GYFER Y SWYDD HON

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn

 

Sut i wneud cais