Llywodraeth Cymru

Swyddogion Cymorth Busnes

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Graddfa gyflog: £19,240 - £22,500
Lleoliad:
Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno
Dyddiad Cau:
18/06/2018
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

GWASANAETH CYFIEITHU LLYWODRAETH CYMRU

Swyddogion Cymorth Busnes

(1 swydd barhaol ac 1 swydd dros dro tan 1 Mawrth 2019)

 Sgiliau trefnu da a’r gallu i weithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg?

 Gafael gadarn ar dechnoleg gwybodaeth?

 Awydd dysgu rhagor am y byd cyfieithu a chael cyfle i feithrin sgiliau newydd?

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag un o dimau cyfieithu mwyaf y sector cyhoeddus yng Nghymru.

 

Sut i wneud cais