Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

PRENTISIAETH WEINYDDOL x 4

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£16,394 - £16,495 y flwyddyn
Lleoliad:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Llantrisant.
Dyddiad Cau:
02/07/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

A oes gennych ddiddordeb mewn cychwyn gyrfa yn yr Adran Weinyddol?

A ydych yn frwdfrydig, yn drefnus ac â diddordeb i gael profiad gwaith taledig wrth dderbyn cymwysterau cydnabyddedig?

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn recriwtio ar gyfer ei Gynllun Prentisiaethau Gweinyddol o fewn yr adrannau canlynol:-

• Cyllid
• Adnoddau Dynol*
• Diogelwch Cymunedol a Phartneriaid*
• Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau

Safle 2 flynedd yw hon lle byddwch yn ymgymryd â gweithgareddau gweinyddol o fewn adeilad ein Pencadlys yn Llantrisant.

Bydd y Brentisiaeth yn rhoi'r cyfle i chi:-

•Ennill profiad gweinyddol mewn swyddogaeth gyda chyflogwr dibynadwy
•Ddatblygu sgiliau sy'n berthynol i waith fydd yn cynyddu eich posibiliadau cyflogaeth i'r dyfodol
•Ennill cymwysterau Prentisiaeth Lefel 2 a 3 o fewn eich maes arbenigedd.

Mae buddion y Brentisiaeth hon yn cynnwys:-

•Cyfleusterau campfa ar y safle
•Cynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol
•Parcio am ddim ar y safle
•Mynediad i fanteision a chynlluniau lles y Gwasanaeth
•25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc

 

 

Sut i wneud cais

 • Ni all ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu hystyried:-

  •fod eisoes â chymhwyster uwch neu gymhwyster gwrthdrawiadol o fewn yr un bwnc
  •fod yn ymgymryd ag unrhyw gymhwyster arall a ariennir gan lywodraeth

  Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o dudalennau ‘Gweithio i ni’ ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk.

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, ganol dydd, yr 2il o Orffennaf 2018. Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  South Wales Fire & Rescue Service Headquarters,
  Forest View Business Park,
  Llantrisant,
  CF72 8LX.

 • Gwefan: