Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

PRENTIS TECHNEGYDD CORFF A PHAENT CERBYD

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£180.07– £261.93 bob wythnos
Lleoliad:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Llantrisant
Dyddiad Cau:
02/07/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cododd gyfle cyffrous am Brentis Technegydd Corff a Phaent Cerbyd o fewn y Gweithdai Fflyd a Pheirianneg a leolir yn ein Pencadlys yn Llantrisant. Mae'r Gwasanaeth yn gweithredu fflyd o fwy na 400 cerbyd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm, a bydd eu rôl yn cynnwys paentio a llaw a chwistrell, atgyweiriadau weldio drwy law aml brosesau, saernïo, trwsio, addasu, ailwampio a chynnal a chadw. Mae swydd Prentis Technegydd Corff a Phaent Cerbyd yn heriol a gwobrwyol. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu ei lefel o arbenigedd technegol a gwybodaeth am weithio'n ddiogel drwy ddilyn rhaglen o Addysg Bellach o fewn y gweithle ac amgylchedd Coleg ill dau. Dylai ymgeiswyr allu dangos tueddfryd mecanyddol ar lefel sylfaenol. Mae awydd dysgu am y disgyblaethau peirianneg modurol niferus a'u deall hefyd yn hanfodol, gan fod hyn yn rhan annatod o holl sgiliau Technegydd. Disgwylir i ddeiliad y swydd ennill cymhwyster Prentisiaeth Sylfaenol mewn Trwsio Cerbydau Lefel 2 ochr yn ochr â’u gwaith bob dydd, ac wedyn Prentisiaeth Sylfaenol mewn Trwsio Cerbydau Lefel 3.

Sut i wneud cais

  • Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o dudalennau ‘Gweithio i ni’ ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, ganol dydd, y ail o Orffennaf 2018. Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
    Parc Busnes Forest View,
    Llantrisant CF72 8LX.

  • Gwefan: