Cymwysterau Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400 + buddion
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
29/06/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.
Cyflog a Buddiannau: Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400
Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Oriau gwaith: 37
Cyfarwyddiaeth Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid
Y
n atebol i: Pennaeth Cyfathrebu


Ydych chi’n seren gyfathrebu sy’n awyddus i brofi’ch hun? Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Cyfathrebu gyda Cymwysterau Cymru. Rydym yn sefydliad ifanc a bywiog, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddysgu yng Nghymru.

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfathrebu mewnol. Mae manylion llawn y rôl ar gael ar ein gwefan.

 

 

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Mehefin 2018 – hanner dydd

  Cyswllt: Alan Morris – Pennaeth Cyfathrebu - 01633 373216

  Kate Stokes Davies – Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid – 01633 373259

  Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Gwefan: