CDSM Interactive Solution

Arbenigwr Cymorth i Gwsmeriaid (Ail Hysbyseb)

Cyflogwr:
CDSM Interactive Solution
Cyflog:
£16,000 to £18,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
19/10/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CSS/003

Disgrifiad:

Wedi'i lleoli yn Abertawe, mae CDSM Interactive Solutions Ltd yn ddarparwr atebion dysgu digidol, sy'n cynnig cynnwys e-ddysgu pwrpasol a llwyfan dysgu cyfoes. Gan weithio ar brosiectau mawr gyda Llywodraeth Cymru a Honda Ewrop, mae CDSM hefyd wedi cyfrannu'n sylweddol at strategaethau gwella ysgolion. Fel sefydliad sy'n tyfu, mae ein harbenigedd mewn gwyddoniaeth dysgu, ac ymroddiad ein staff hynod fedrus, yn golygu ein bod yn parhau i yrru ein hunain ymlaen at lwyddiant pellach.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a brwdfrydig i ymuno â'n tîm Cymorth i Gwsmeriaid. Mae arnom angen rhywun sy'n gallu aml-dasg a rheoli llwyth gwaith eu hunan i gwrdd â thargedau'r tîm. Mae'r rôl yn golygu delio â chwsmeriaid yn rheolaidd, felly mae'n rhaid bod gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a theimlo'n hyderus wrth gysylltu yn uniongyrchol ag eraill, yn bersonol, dros y ffôn, trwy e-bost neu drwy ein desg gymorth ar-lein.

Bydd dyletswyddau'n cynnwys : -
• Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol trwy ffôn, e-bost, sgwrsio, desg gymorth ar-lein mewn modd amserol a chywir.
• Gallu cymryd cwsmeriaid presennol trwy ymarferoldeb newydd a hefyd gallu cynorthwyo gyda hyfforddiant ar-lein i gleientiaid newydd.
• Gallu dadansoddi cwynion cwsmeriaid a darparu camau cywiro priodol.
• Byddwch yn barod i gymryd perchnogaeth o'r fforymau ar-lein, cadwch y Cwestiynau Cyffredin yn cael eu diweddaru gyda materion sy'n cael eu codi'n rheolaidd.
• Cynorthwyo'n uniongyrchol â materion cwsmeriaid, gan gynnwys y personél priodol i ddatrys unrhyw broblemau.
• Olrhain, dilynol a datrys materion rhagorol y cwsmer yn amserol.
• Paratoi adroddiadau wythnosol a misol ar faterion cwsmeriaid.
• Monitro a sicrhau ein bod yn cadw at y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar waith gyda'n cwsmeriaid.
• Datblygu a chynnal gwybodaeth fanwl o gynnyrch. • Cynnal arolygon cwsmeriaid am wasanaeth y cwmni er mwyn cael adborth.
• Cyfathrebu adborth gan gwsmeriaid i dimau technegol a marchnata er mwyn datblygu prosesau ar gyfer cwsmeriaid sy'n gwasanaethu'n well. Sgiliau hanfodol
• Lefel dda o sgiliau TG a gwybodaeth am gynhyrchion swyddfa.
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol Cymraeg
• Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ar gyfer y rôl hon.

Rydym yn edrych i gyfweld ar unwaith, felly ymatebwch gan gynnwys copi o'ch CV.

Lleoliadau Cymudadwy - Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Caerfyrddin, Pontardawe, Pontarddulais, Gorseinon, Llanelli

Sut i wneud cais