CBAC

Prawf Ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg)

Cyflogwr:
CBAC
Cyflog:
£19,497 – £21,639 yf
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
17/07/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Prawf Ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg)
Tymor penodol (2 flynedd)

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.

Diben y swydd hon yw gwirio’r holl broflenni (gan gynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cynhyrchu deunyddiau manwl gywir, o safon mewn modd amserol.

 

 

Sut i wneud cais

  • Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan isod, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189

    Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2018


  • Gwefan: