Llywodraeth Cymru

COMISIYNYDD Y GYMRAEG

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
c. £95,000
Lleoliad:
Penderfynir ar leoliad y penodiad ar ôl penodi
Dyddiad Cau:
03/09/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, monitro cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg ac ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid unigolion sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd yng Nghymru.

Mae’r penodiad hwn yn un llawn amser ac mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol.

 

Sut i wneud cais

  • Am fwy o fanylion ac i ymgeisio ewch i'r ddolen ymgeisio isod neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cyd-wasanaethau ar 03000 255 454 neu penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 3 Medi 2018.

     


  • Gwefan: