Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwy-ydd Meithrin

Cyflogwr:
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cyflog:
£16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
17/07/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:


A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Llawn amser (37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn),  Parhaol

Buddion yn cynnwys:

 Cyflog o £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)

 Hawl i 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau

 Darperir gwisg

 Cynllun Pensiwn USS

Bydd angen:

 Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’

 Y gallu i siarad Cymraeg

 Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Mae’r swydd hon yn destun archwiliad “Manwl” gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (ni fydd yn gyfrifol am dalu’r gost).

Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf 2018, 5yp

Cyfeirnod Swydd: 00783

Sut i wneud cais