Rondo Media

Ymchwilydd Sgorio

Cyflogwr:
Rondo Media
Cyflog:
i'w drafod
Lleoliad:
Caernarfon neu Gaerdydd
Dyddiad Cau:
06/08/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae Rondo yn chwilio am berson sydd â diddordeb brwd mewn pêl-droed i weithio ar raglenni Sgorio: gemau byw ac uchafbwyntiau o Uwch Gynghrair Cymru, a rhaglen gylchgrawn Mwy o Sgorio.
 
Bydd hefyd angen ymchwilio a chreu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni.
 
Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm cynhyrchu profiadol ac wrth ymchwilio yn cynnig syniadau am eitemau, dod o hyd i gyfranwyr, paratoi nodiadau cynhwysfawr i sylwebwyr, logio manylion mewn basau data, gan hefyd dderbyn hyfforddiant mewn nifer o roliau’r tîm cynhyrchu’n ystod gemau byw.
 
Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus:
 
• Fod â diddordeb brwd ym mhêl-droed Cymru
• Ddarganfod straeon difyr gan ddefnyddio dulliau ymchwil amrywiol
• Ymchwilio a pharatoi nodiadau cynhwysfawr i sylwebwyr
• Weithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau
 
Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Sut i wneud cais

  • Am ffurflen gais ewch i'r ddolen isod a’i dychwelyd drwy e-bost at liz.lewis@rondomedia.co.uk


  • Gwefan: