Y Brifysgol Agored

Cynorthwyydd Gweinyddol

Cyflogwr:
Y Brifysgol Agored
Cyflog:
£19,305 i £21,585
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
30/07/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 trwy agor addysg uwch i bob rhan o'r gymuned.
 
Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff. Byddwch hefyd yn ymateb i geisiadau am wybodaeth sylfaenol am gyrsiau ac yn trefnu apwyntiadau cyngor ac arweiniad yn ogystal â chyfarch cleientiaid ac ymwelwyr.
 
Byddwch hefyd yn darparu cefnogaeth weinyddol benodol i'r tîm Strategaeth Allanol, sy'n cynnwys y timau Ehangu Mynediad ac Arloesi ac Ymgysylltu.
 
Bydd angen i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, bod yn hyderus mewn TG a rhoi sylw trylwyr i fanylion. Ni fyddwch yn cynhyrfu dan bwysau a byddwch yn gweithio'n dda ar eich menter eich hun yn ystod cyfnodau tawel.
 
Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

 

 

Sut i wneud cais