Prifysgol Caerdydd

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£26,495 - £30,688 y flwyddyn (Gradd 5)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
02/08/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Rhif y Swydd: 7482BR

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor talentog a brwdfrydig i ymuno â'r tîm Cymraeg i Oedolion.

Mae hwn yn rhan o brosiect o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd deiliad y swydd yn darparu gwersi Cymraeg i aelodau Staff Prifysgol Caerdydd.

Swydd llawn amser (35 awr yr wythnos) am gyfnod penodedig o 8 mis, yn dechrau ar 1 Awst 2018, yw hon. Cynhelir dosbarthiadau mewn amryw o leoliadau, a bydd gwaith dysgu yn ystod yr wythnos gwaith yn cwmpasu rhwng 8:00 y bore a 9:00 yr hwyr. Cytunir ymlaen llaw ar amserlen yr unigolyn.
Disgwylir hefyd i diwtoriaid fod ar gael i ddysgu ar benwythnosau neu i gyflenwi o bryd i'w gilydd.

Dyddiad Cau: Dydd Iau, 2 Awst 2018.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi’u derbyn. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.

Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais

  • I geisio am y swydd, dilynwch y linc yma