S4C

Derbynnydd (Rhan amser) x2

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£16,500 – £18,500 (pro rata) yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
13/08/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn chwilio am ddau unigolyn dwyieithog dawnus i ymuno a’n tîm, i gynnig gwasanaeth proffesiynol ar y dderbynfa a gwasanaeth cadw tŷ cyffredinol.

Bydd yr unigolion yma yn gyfrifol am groesawu ymwelwyr, cyfeirio ymwelwyr a galwadau ffôn i’r timoedd/adrannau priodol.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmer da, disgwylir i’r unigolion feddu ar sgiliau gweinyddol da gyda’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth.

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun 13 Awst 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.


    Cliciwch isod am swydd ddisgrifiad llawn ac i wneud cais: 


  • Gwefan: