Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr (2 swydd)

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£17,804 - £22,343
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/08/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-020-18

Disgrifiad:

Ystod cyflog: £17,804 - £22,343 Cymorth Tîm
*Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Sgiliau Iaith Gymraeg: Gwrando: Lefel 4 | Siarad: Lefel 4 | Darllen: Lefel 3 | Ysgrifennu: Lefel 3
Hyd: Parhaol
Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau drwy secondiad, ar yr amod eich bod wedi cael caniatâd eich cyflogwr presennol o flaen llaw.

Diben y swydd

Mae'r swydd hon gyda Gwasanaethau Ymwelwyr a Lleoliadau Seneddol y Cynulliad, a bydd yn sicrhau y caiff cwsmeriaid ystâd y Cynulliad y profiad gorau posibl o'n lleoliadau ac o wasanaethau cymorth y lleoliadau hynny.
Rydym yn gwella'r ffordd rydym yn defnyddio'r ystâd fel adnodd ymgysylltu, drwy ddatblygu ffyrdd o gynyddu dealltwriaeth ymwelwyr am rôl y Cynulliad.

Bydd y rôl newydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddatblygu ffyrdd rydym yn rhoi gwybod i ymwelwyr am y Cynulliad a democratiaeth – drwy ddarparu teithiau grŵp, sesiynau cwrdd a chyfarch ymwelwyr, ac annog ymwelwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Bydd hefyd yn ofynnol i chi gymryd rhan mewn gweithgorau sy'n cefnogi datblygu cynnwys. Mae'r gweithgorau'n canolbwyntio ar brosiectau pwysig, megis datblygu teithiau sain neu guradu arddangosfeydd ar yr ystâd.

Patrwm gwaith
Swydd amser llawn yw hon (37 awr yr wythnos). Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio'n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu.

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio ar sail rota ar unrhyw 5 diwrnod o 7, gyda gwaith achlysurol gyda'r hwyr.
Bydd angen i chi weithio ar rai gwyliau banc a diwrnodau braint hefyd.

 

Sut i wneud cais