S4C

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£22,500-£28,000
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
28/08/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Cytundeb: Cyfnod penodol o 12 mis
Oriau: 35.75 awr yr wythnos
Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin

Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ‘rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i weithwyr.

Byddwch yn rhan o dîm Adnoddau Dynol bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Disgwylir i chi weithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac ar y cyd â’r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth.

Byddwch yn rhoi gwybodaeth i’r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y materion a’r problemau a’u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau sylfaenol i’w dadansoddi.

Sut i wneud cais