Bacstal

Cynorthwy-ydd Swyddfa’r Gyflogres

Cyflogwr:
Bacstal
Cyflog:
yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Pwllheli, Gwynedd
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
19/01/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn edrych i recriwtio cynorthwy-ydd ar gyfer ein swyddfa gyflogres a BACS brysur.

Dylech fod yn drefnus iawn gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i roi sylw i fanylion.

Mae’r cyfrifoldebau’n cynnwys gweinyddu swyddfa gyffredinol yn ogystal â helpu i baratoi’r gyflogres ar gyfer ein cleientiaid, gan gynnwys RTI, CIS, ymrestru awtomatig, a throsglwyddiadau BACS.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o brosesu cyflogres, bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Gan fod llawer o’r gwaith yn cael ei wneud ar gyfrifiadur bydd angen i chi fod yn rhesymol llythrennog mewn TG ac yn barod i ddysgu sgiliau newydd yn ôl yr angen.

Mae’r rôl hon yn gofyn am y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r swydd yn llawn amser ac wedi ei leoli yn ein swyddfa ym Mhwllheli.

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad.

 

Sut i wneud cais