Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Uwch-Swyddog Allgymorth (Ymgysylltu â'r Cyhoedd)

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
Band Rheoli 2 (HEO) - ystod cyflog £26,917 – £36,909
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/09/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-028-18

Disgrifiad:

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: 
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.
Yn achlysurol, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio gyda'r hwyr, ac ar benwythnosau, gwyliau banc a diwrnodau braint. Bydd hefyd disgwyl i chi deithio i wahanol rannau o'r wlad i gyflawni'r rôl a bydd aros dros nos ar adegau yn angenrheidiol.
Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Rydym ni, y tîm Allgymorth ac Ymgysylltu, yn gweithio gydag Aelodau'r Cynulliad, pwyllgorau'r Cynulliad, rhanddeiliaid, sefydliadau ac unigolion amrywiol ledled Cymru i gyrraedd nodau strategol Comisiwn y Cynulliad o ran darparu cymorth seneddol rhagorol, ymgysylltu â phobl Cymru a hyrwyddo Cymru.

Nod ein gwaith yw codi ymwybyddiaeth dinasyddion Cymru (yn y rheini â phrofiad byw a defnyddwyr gwasanaethau) yng ngwaith y Cynulliad, a'u cynnwys yn uniongyrchol ynddo, a gwella lefelau dealltwriaeth a diddordeb yng ngwaith y Cynulliad a democratiaeth Gymreig yn fwy cyffredinol yn y broses.
Byddwch yn cynllunio, yn goruchwylio, yn cyflwyno ac yn gwerthuso ymgyrchoedd ymgysylltu â phwyllgorau'r Cynulliad, yn meithrin ymgysylltiad strategol hirdymor â dinasyddion Cymru a chymdeithas sifil, ac yn lleihau'r rhwystrau gwirioneddol neu ganfyddedig rhag cyfranogiad.

 

Sut i wneud cais