S4C

Comisiynydd Cynorthwyol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
gweler isod
Dyddiad Cau:
16/09/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Cytundeb: 18 mis

Lleoliad: Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg i’w staff. Disgwylir i’r unigolyn deithio i ymweld â chwmniau cynhyrchu ar draws Cymru yn rhinwedd y swydd. Bydd hefyd disgwyl presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.


Gan gydweithio'n agos â thîm Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn cyfrannu at gryfder y system ddatblygu a chyflenwi; bydd yn darparu canllawiau golygyddol i gyflenwyr ym mhob cam o'r broses gynhyrchu, ac yn helpu i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ddarparu i'r safonau uchaf, ac yn unol â gofynion golygyddol y comisiynwyr.

Bydd gan y Comisiynydd Cynorthwyol gyfrifoldeb arbennig dros ddatblygu a chyflawni strategaeth cyd-gynyrchiadau rhyngwladol S4C.

Bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys gan weithio'n agos iawn gyda'r comisiynwyr Ffeithiol ac Adloniant ar raglennu genre-benodol, ac yn unol â'u cyfarwyddyd. Yn ogystal, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn gweithio gydag amrediad eang o gysylltiadau mewnol ac allanol.

Bydd gennych hanes rhagorol o ddarparu rhaglenni aml-genre i'w darlledu, a hynny ar lefel Uwch-gynhyrchydd neu Gynhyrchydd Gweithredol. Mae profiad ymarferol o ddarparu rhaglenni, a hynny trwy'r holl gamau cynhyrchu, yn hanfodol. Bydd gennych ddealltwriaeth gadarn o'r farchnad cynnwys teledu ryngwladol, a gwybodaeth gyfoes o sut y caiff cytundebau cyd-gynhyrchu a chaffael rhyngwladol eu llunio. Byddwch yn gallu amlygu dealltwriaeth gadarn o ofynion cynulleidfa sy'n esblygu, gan gynnwys tueddiadau cyfredol o ran darparu cynnwys digidol. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol.

 

Sut i wneud cais