S4C

Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£27,000 - £31,000 yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
23/09/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) i fod yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau corfforaethol, cyfarfodydd y sector gynhyrchu a digwyddiadau hyrwyddo S4C.

Bydd y Swyddog yn ganolog i waith ymgysylltu S4C gydag ystod o bartneriaid a sefydliadau allanol gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru, a Llywodraeth San Steffan.

Y Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) fydd hefyd yn gyfrifol am drefnu ymweliadau a digwyddiadau ar gyfer gwleidyddion a gwneuthurwyr a dylanwadwyr polisi yng Nghymru a Phrydain.

 

Sut i wneud cais