Rondo Media

Cynorthwyydd Technegol Ôl-Gynhyrchu

Cyflogwr:
Rondo Media
Cyflog:
yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Caernarfon
Dyddiad Cau:
17/09/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Rondo yn chwilio am berson i fod yn Gynorthwyydd Technegol Ôl-Gynhyrchu fydd yn gweithio yn y ’stafell beiriannau yng Nghaernarfon.

Bydd y person yn rhan o dîm sy’n cynnwys golygyddion, peirianwyr, ac arbenigwyr TG profiadol. Bydd hyfforddiant perthnasol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod o’r tîm sy’n gyfrifol am lif gwaith yr Adran Ôl-Gynhyrchu a TG o ddydd i ddydd, gyda chyfrifoldeb dros sicrhau safon dechnegol rhaglenni sy’n cael eu cyfleu i amryw ddarlledwyr.

Cyfrifoldebau

• Llwytho deunydd cyfryngol ar gyfer y golygyddion
• Trosglwyddo, gwerthuso a chyfleu rhaglenni/deunydd gorffenedig.
• Cydlynu’n effeithiol gyda chydweithwyr technegol a gweinyddol y cwmni
• Canfod problemau gydag offer a chyfarpar
• Cynorthwyo gyda llif gwaith prosiectau newydd ôl-gynhyrchu
• Gosod a ffurfweddu offer golygu
• Gweithio yn agos gyda’r Rheolwr TG, i roi cefnogaeth i holl agweddau technegol y cwmni


Cefndir a Sgiliau

• Dealltwriaeth dechnegol dda o TG
• Gwyboaeth sylfaenol mewn rhwydweithiau a systemau gweithredu
• Sylw i fanylder
• Y gallu i weithio’n effeithiol dan bwysau ar brydiau
• Ymrwymiad i ddatblygiad personol parhaol
• Sgiliau cyfathrebu, a threfnu
• Y gallu i ddatrys problemau

Bydd angen gweithio oriau hyblyg, gan gynnwys ambell benwythnos. Gall fod angen i weithio i ffwrdd o’r swyddfa ar adegau, a byddai trwydded yrru llawn yn fanteisiol. Byddai ymwybyddiaeth o feddalwedd golygu yn fantais, a’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cytundeb: Blwyddyn llawn amser 

Sut i wneud cais