S4C

Swyddi Adran Gyfreithiol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Cystadleuol
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
16/01/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Bara-Gyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan Hyfforddiant neu Gyfreithiwr sydd wedi cymhwyso’n ddiweddar (0-2 flynedd) i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C. Byddwch yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â’r parodrwydd a’r gallu i ddysgu ac ymgymryd â meysydd newydd, yn ogystal â’r gallu i gydweithio’n effeithiol.

Cyflog: Cystadleuol
Cytundeb: Parhaol heblaw yn achos cytundeb hyfforddiant (a fydd yn 2 flynedd o hyd).
Oriau: 35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.
Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Sut i wneud cais