Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£27,025 – £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
03/03/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Mae'r swydd yn cynnwys cwblhau gwaith ymchwil a gwaith cefnogi a fydd yn tynnu ynghyd holl waith yr Ysgol ym maes addysgeg iaith. Bydd gofyn datblygu cynllun ar gyfer presenoldeb ar-lein yr hỳb ynghyd â rhaglen o weithgareddau ar gyfer cyfnod cyntaf ei fodolaeth.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) am dymor penodol o 4 mis (1 Ebrill 2019 - 31 Gorffennaf 2019).

Noder: ni fyddwn yn apwyntio i'r swydd yma yn uwch na phwynt cyntaf Gradd 5.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan trwy'r ddolen isod

    Dyddiad Cau: Dydd Sul, 3 Mawrth 2019.

    Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

     


  • Gwefan: