Ysgol Gyfun Pneweddig

PENNAETH

Cyflogwr:
Ysgol Gyfun Pneweddig
Cyflog:
L23 – L29 (£68,667 – £79,535)
Lleoliad:
Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth
Dyddiad Cau:
28/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

PEN00147

Disgrifiad:

Erbyn Medi 2019, neu cyn hynny os yn bosib, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan. Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy’n gwbl ymrwymedig i addysg Cyfrwng Cymraeg ag sydd â’r weledigaeth, y creadigrwydd a’r ymroddiad i gynnig arweiniad cadarn ac ysbrydoledig i’r dyfodol. Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad gan ymgeiswyr cymwys. Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru, ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Sut i wneud cais