Arad Goch

Trefnydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol x 1(0.5) a Swyddog Marchnata x 1(0.5)

Cyflogwr:
Arad Goch
Cyflog:
Gweler isod
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
20/07/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am ddau aelod o staff rhan amser i gynorthwyo gyda threfniadau’r Ŵyl Agor Drysau, yr unig ŵyl ryngwladol broffesiynnol yng Nghymru i bobl ifanc a phlant.

Trefnydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol x 1 (0.5)
Cyflog : £19,319 - £22,341 y flwyddyn pro rata.

Swyddog Marchnata x 1 (0.5)
Cyflog : £18,563 - £21,586 y flwyddyn pro rata.

2 x Swydd rhan amser (20 awr y wythnos yn arferol, ond yn llawn amser o fis Chwefror tan ddiwedd y cytundeb).

Gellir ymgeisio am y ddwy swydd a byddwn yn ystyried penodi’r un person i’r ddwy swydd.

Cyfnod penodol: o ganol mis Awst / ddechrau mis Medi 2018 hyd at ddiwedd mis Mawrth / ganol mis Ebrill 2019.

Mae CWMNI THEATR ARAD GOCH yn darparu theatr gyffrous i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt gan arbenigo mewn gwaith i gynulleidfaoedd ifanc.

Sut i wneud cais

 • Dylai ceisiadau fod ar ffurf llythyr cais a C.V. (yn enwi dau ganolwr ac yn cynnwys eu cyfeiriadau, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost).

  Dylid danfon ceisiadau erbyn 5pm ar yr 20fed o Orffennaf 2018.

   

  Am fanylion pellach a swydd ddisgrifiad cysylltwch â:

   


 • Enw cyswllt:
  Angharad Lewis
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Arad Goch,
  Stryd y Baddon,
  Aberystwyth
  SY23 2NN

 • Ffôn:
  01970 617998
 • e-bost:
 • Gwefan: