Llywodraeth Cymru

SWYDDI UWCH-GYFIEITHWYR

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£29,100 i £35,750
Lleoliad:
Caerdydd, Aberystwyth, Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno a Chaernarfon
Dyddiad Cau:
01/10/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Graddfa gyflog: MB2 (£29, 100 i £35,750) Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.

Tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2020, gyda phosibilrwydd o swydd barhaol wedi hynny.

Lleoliadau - Dewis o blith swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru:  Caerdydd, Aberystwyth, Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno a Chaernarfon

• Diddordeb byw mewn materion cyfoes?

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol?

• Sgiliau iaith Gymraeg datblygedig a phrofiad o weithio fel cyfieithydd neu olygydd?

• Y gallu a’r crebwyll i gyfieithu heb oruchwyliaeth o’r Saesneg i’r Gymraeg?

• Parodrwydd i rannu’ch arbenigedd a helpu i ddatblygu sgiliau cyfieithwyr llai profiadol?

Os felly, bydd gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn llwyddiannus, a chan ddibynnu ar eich gallu a’ch profiad, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau mewn meysydd megis cyfieithu deddfwriaethol, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd.

Bydd disgwyl i bob ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn a bod yn barod i’w datblygu ymhellach.