British Council Cymru

Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia (3 swydd)

Cyflogwr:
British Council Cymru
Cyflog:
Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.
Lleoliad:
Patagonia
Dyddiad Cau:
26/10/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia?

Ydych chi’n berson hyderus, brwdfrydig ac ymroddgar?

Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Rydym yn chwilio am unigolion (athrawon neu diwtoriaid) cymwys a phrofiadol i ddysgu naill ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau) a/neu
Oedolion (pob safon)

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasol ar ran Menter Iaith Patagonia rhwng Mawrth - Rhagfyr 2019

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.

 

 

Sut i wneud cais

 • Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais, cliciwch isod

  Ffurflen Gais
  Gwybodaeth Ychwanegol
  Hysbyseb

  neu cysylltwch â

  029 20 924 352

  Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ffurflenni cais yw 17:00, Hydref 26ain 2018.
  Bwriedir cynnal y cyflweliadau yn ystod wythnos Tachwedd 5ed i’r 9fed


 • Ffôn:
  029 20 924 352
 • Gwefan: