S4C

Cynorthwyydd Data a Dadansoddi

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£24,000 - £26,000
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, yng Nghaerfyrddin.
Dyddiad Cau:
05/10/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Data a Dadansoddi i ymuno â’r tîm Data a Dadansoddi. Fel aelod o’r tîm byddwch yn creu adroddiadau ar sail data sy’n ymwneud ag ymddygiad ar-lein ac ar deledu. Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau newydd fel creu arolygon, comisiynu a rhedeg grwpiau trafod ansoddol.

Byddwch yn hyderus wrth drin ffigurau a byddwch yn medru cyfleu’r stori tu ôl i’r data mewn modd defnyddiol a diddorol. Cynigir hyfforddiant ar becynnau arbenigol.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog, byddwch yn deall egwyddorion Excel.

Swydd ddisgrifiad llawn

 

Sut i wneud cais