GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU

RHEOLWR CYNLLUNIO, PERFFORMIAD A RISG

Cyflogwr:
GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU
Cyflog:
O £34,106 i £35,229 y flwyddyn
Lleoliad:
GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU
Dyddiad Cau:
17/12/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NU285

Disgrifiad:

Cododd gyfle cyffrous i benodi Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Risg o fewn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli'r tîm Cynllunio, Perfformiad a Risg. Bydd prif ddyletswyddau'r swydd yn cynnwys rheoli, datblygu, gweithredu, cynnal a chadw ac adolygu'r swyddogaethau allweddol canlynol: • Ystadegau a dadansoddi risg y Gwasanaeth • Sicrhau ansawdd a rheoli systemau sy'n gysylltiedig â darparu data a gwybodaeth weithredol ac ystadegol rymus gan gynnwys dadansoddi a modelu • Cynllunio, perfformiad, trawsnewid ac ymgysylltu'r Gwasanaeth Bydd deilydd y swydd yn datblygu dull adrannol wrth gorffori gwelliant parhaus ar hyd y Gwasanaeth. Bydd y swydd heriol hon yn gofyn bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n gydweithredol â phersonél Gwasanaethau Tân ac Achub eraill ac felly mae'r gallu i deithio'n ofynnol. 

Sut i wneud cais

  • Bydd angen i ymgeiswyr gwrdd â'r cymwysterau a'r profiad yn ôl diffiniad y Fanyleb Person. A fyddwch cystal â nodi bod terfyn MWYAFSYMIOL o 500 gair am bob maen prawf cymhwyster Hanfodol* neu Ddymunol* ar y Fanyleb Person.

    E-bostiwch personnel@southwales-fire.gov.uk am becyn cais, yn cynnwys y fanyleb person a’r swydd disgrifiad neu ewch at ein gwefan isod.

    Dylid danfon Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, hanner dydd, ar ddydd Llun yr 17eg o Ragfyr, 2018; Cynhelir cyfweliadau ar Ddydd Mawrth y 15fed o Ionawr, 2019.


  • e-bost:
  • Gwefan: