Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Pennaeth Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£41,846 i £42,806
Lleoliad:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Dyddiad Cau:
17/12/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

502200

Disgrifiad:

PENCADLYS GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU
PARC BUSNES FOREST VIEW, LLANTRISANT
CYFARWYDDIAETH GWASANAETHAU CORFFORAETHOL
PENNAETH PERFFORMIAD GWASANAETH A CHYFATHREBIADAU
37 AWR YR WYTHNOS
CYFEIRNOD: 502200 GRADD 17 (yn amodol ar werthusiad swydd)
CYFLOG: O £41,846 i £42,806 y flwyddyn

Cododd gyfle cyffrous i benodi Pennaeth Gwasanaethau Rheolwr Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau o fewn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli'r tîm Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau. Bydd prif ddyletswyddau'r swydd yn cynnwys rheoli, datblygu, gweithredu, cynnal a chadw ac adolygu'r swyddogaethau allweddol canlynol: • Ystadegau a dadansoddi risg y Gwasanaeth • Cynllunio, perfformiad, trawsnewid ac ymgysylltu'r Gwasanaeth • Cyfryngau, marchnata a chyfathrebiadau'r Gwasanaeth • Rheoli Gwybodaeth Bydd y swydd heriol hon yn gofyn bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n gydweithredol â phersonél Gwasanaethau Tân ac Achub eraill ac felly mae'r gallu i deithio'n ofynnol. 

Sut i wneud cais

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, hanner dydd, ar ddydd Llun y 17eg o Ragfyr, 2018; Cynhelir cyfweliadau ar Ddydd Mawrth yr 8fed o Ionawr, 2019. Bydd angen i'r ymgeiswyr gwrdd â'r cymwysterau a'r profiad yn ôl diffiniad y Fanyleb Person. A fyddwch cystal â nodi bod terfyn MWYAFSYMIOL o 500 gair am bob maen prawf cymhwyster Hanfodol* neu Ddymunol* ar y Fanyleb Person. Dylid danfon Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

  E-bostwch personnel@southwales-fire.gov.uk am y becyn cais, yn cynnwys y fanyleb person a'r swydd disgrifiad neu ewch at ein gwefan isod.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

 • Ffôn:
  01443 232200
 • e-bost:
 • Gwefan: