Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Hyfforddwr Gyrru

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£21,693 - £28,221
Lleoliad:
Caerdydd CF3 6YA
Dyddiad Cau:
28/12/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NU106

Disgrifiad:

Mae'r cyfleoedd uchod wedi codi fewn ein Hadran Hyfforddi a Datblygu a leolir yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd, Heol yr Eglwys, Pentref Llaneirwg, Caerdydd, CF3 6YA. Cyfle ardderchog yw hwn i unigolion ennill profiad a gwybodaeth sylweddol wrth ddarparu hyfforddiant gyrru golau glas, gweithredu fforch godi, gweithredu craen ar gefn cerbyd a sgiliau hyfforddi gyrru allweddol eraill. Bydd y deiliad swydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygu a hyfforddi personél Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac asiantaethau eraill mewn hyd at ddau o'r tri chategori isod:- Cerbydau Nwyddau Mawr (LGV), Cerbyd Ysgafn (LV), Hyfforddiant Ymateb Argyfwng i Yrwyr (ERDT), cerbydau oddiar y lôn, Cerbydau Cludo Teithwyr (PCV), cerbydau ysgafn a thynnu ôl-gerbydau. Hyfforddwr Gyrru Cerbydau Arbenigol (yn gymwys ym mhob gwahanol gategori o gerbydau a ddefnyddir gan y Gwasanaeth hwn). Bydd y cyflog cychwynnol yn seiliedig ar sgiliau a chymwysterau'r ymgeiswyr llwyddiannus adeg eu penodi. Wrth iddynt ddatblygu ac ennill cymwysterau perthnasol eraill, bydd eu cyflogau'n cynyddu yn dilyn hyn.

Sut i wneud cais

 • Ewch at ein gwefan isod:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Canolfan Hyfforddi a Datblygu
  Porth Caerdydd,
  Heol yr Eglwys,
  Pentref Llaneirwg,
  Caerdydd, CF3 6YA.

 • Gwefan: