Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Cefnogi Staff

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£19,202 – £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
07/02/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

8101BR

Disgrifiad:

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Staff i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol, gan ganolbwyntio ar aelodau staff.

Mae'r swydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol i gynorthwyo'r gwasanaethau proffesiynol cyffredinol yn yr Ysgol, gan gynnwys prosesu anfonebu ac archebu deunyddiau, logisteg y ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion (amserlennu, staff cyflenwi, lleoliadau), a chynorthwyo’r Swyddog Cefnogi Staff.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) am dymor penodol o 18 mis.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

Sut i wneud cais

  • Dyddiad Cau: Dydd Iau, 7 Chwefror 2019

    I wneud cais am y swydd hon, ewch i'r ddolen isod :


  • Gwefan: