Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gogledd) - Castell Henllys, Sir Benfro

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyflog:
£28,221
Lleoliad:
Crymych
Dyddiad Cau:
22/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

VSM_Castell Henllys_1

Disgrifiad:

Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gogledd) - Castell Henllys, Sir Benfro
Llawn Amser, 37 awr yr wythnos 

Awydd adleoli i hyfryd Sir Benfro? 

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig Prydain ac mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn un o'n cyfleusterau ymwelwyr mwyaf difyr a drysorir. 

Bydd y Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr; 

- Yn arwain ac yn datblygu tîm amrywiol sy'n gyfrifol am gyflwyno profiad eithriadol i ymwelwyr. 
- Yn adnewyddu a thyfu ein rhaglen gyffrous o ddehongli drwy wisgoedd y cyfnod ar gyfer ymwelwyr, ysgolion a’r trigolion lleol. 
- Yn cyflwyno gwasanaethau masnachol hyfyw â ffocws ar y cwsmer sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwariant. 
- Yn datblygu, rheoli a hyrwyddo rhaglen berthnasol ac ysbrydoledig o weithgareddau a digwyddiadau sy'n dehongli rhinweddau arbennig Sir Benfro. 

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol; 

- Brofiad o reoli gweithredol, a enillwyd ar lefel uwch, ar safle amlweddog ar raddfa fawr o fewn y sector(au) hamdden, twristiaeth neu dreftadaeth. 
- Hanes profedig o hybu strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac o lwyddo i gyflawni gwelliannau cyson a chynaliadwy mewn perfformiad. 
- Y gallu i reoli tîm yn llwyddiannus yn eu gweithrediadau beunyddiol o ddydd i ddydd a thrwy'r broses o newid strategol. 
- Bydd angen y gallu arnoch i ymgysylltu â phobl yn y Gymraeg ac yn Saesneg. 

Efallai bod gennych brofiad o'r canlynol: Rheolwr Gwasanaethau Diwylliannol, Rheolwr Castell, Rheolwr Treftadaeth, Rheolwr Amgueddfa, Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr, Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmer neu Reolwr Gweithrediadau. 

Cyflog a Buddion;  Cyflog sylfaenol hyd at £28,221, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd hyfforddiant a datblygu gyrfa. 

Mae Pecyn Adleoli ar gael i'r ymgeisydd iawn.

Sut i wneud cais

  • I wneud cais ewch at y ddolen isod: 


  • Gwefan: