Heddlu De Cymru

Swyddog Datrys Cyswllt

Cyflogwr:
Heddlu De Cymru
Cyflog:
yn dechrau ar £24,771.24 ac yn codi i £29,848.50, y flwyddyn, pro rata
Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad Cau:
18/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Lleolir yn: Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, Pencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Graddfa 3/4, yn dechrau ar £24,771.24 ac yn codi i £29,848.50, y flwyddyn, pro rata (mae hyn yn cynnwys lwfans sifft o 20% a thaliadau penwythnos ychwanegol).

Rydym wrthi'n recriwtio ar gyfer ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg i lenwi swyddi gwag a ragwelir, er mwyn helpu gydag ymholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'n delio â'r holl alwadau brys a'r galwadau nad ydynt yn rhai brys gan y cyhoedd, felly mae'r gwaith yn werth chweil ac yn hanfodol i ddiogelu cymunedau De Cymru. Mae'r PSC yn derbyn mwy na 2000 o alwadau bob dydd ac mae pob galwad yn wahanol.

Bydd gofyn i chi weithio sifftiau 24/7. Bydd gofyn i chi weithio patrwm sifft, a fydd yn cynnwys gweithio cyfuniad o sifftiau wyth, naw a deg awr dros gyfnod 24/7 am chwe diwrnod a fydd yn cynnwys sifftiau bore, prynhawn a nos, a fydd yn cael eu dilyn gan bedwar diwrnod o orffwys.

 

Sut i wneud cais