Coed Cadw

Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu – De Cymru

Cyflogwr:
Coed Cadw
Cyflog:
£22,000 i £24,000 Pro Rata
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
03/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

*Swydd rhan-amser yw hon – 3.5 diwrnod yr wythnos*

AMDANOM NI
Ymddiriedolaeth Coed Cadw yw prif elusen gadwraeth coetiroedd y DU. Rydym am weld y DU yn gyfoethog mewn coedwigoedd a choed brodorol ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. N?d yr Ymddiriedolaeth yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl am goedwigoedd a choed i'n helpu i gwrdd â'n gweledigaeth o greu, adfer a diogelu coetiroedd. Ond does dim modd cyrraedd yr uchelgais hwn hebddoch chi.

Y SWYDD
Mae ein tîm Gweithrediadau yng Nghymru yn gweithio'n galed i greu, adfer a gwarchod ein coetir brodorol gyda chymorth cymunedau, ysgolion, sefydliadau ac unigolion. Mae hon yn swydd sy'n gwynebu'r cyhoedd lle byddwch yn gyfrifol am ddarparu profiad ymwelwyr o safon uchel ar safleoedd Coed Cadw, gan gynnwys cymunedau, unigolion, gwirfoddolwyr a phartneriaid gyda'ch dychymyg, egni a dawn.

Byddwch yn datblygu ac yn gweithredu cynlluniau a deunydd gwybodaeth arloesol i ymwelwyr, ynghyd â phob gweithgaredd ymgysylltu a chyfathrebu sy'n canolbwyntio ar y safle. Yn ogystal, byddwch yn cefnogi ein gwirfoddolwyr ac yn gweithio'n agos gyda'r tîm brandio a chyfathrebu er mwyn hyrwyddo gweithgarwch rhanbarthol.

YR YMGEISYDD
Byddwch yn gyfathrebwr da ac yn gallu adeiladu perthnasau rhagorol. Bydd gennych brofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr a chymunedau gan fedru datblygu a gweithredu cynlluniau profiad ymwelwyr. Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol dros ben. Byddwch yn berson hyblyg gyda’r gallu i reoli a threfnu llwyth gwaith eang.

Mae'n rhaid fod gennych drwydded yrru lawn neu’r gallu i ymgymryd â theithio ar draws ardal eang, weithiau i leoliadau anghysbell i aros dros nos, yn ôl y gofyn.

BETH FEDRWCH DDISGWYL
Nid oes unrhyw sefydliad arall fel Coed Cadw. Beth bynnag a wnewch yma, byddwch yn cefnogi ein gwaith i warchod a gwella coed a choetiroedd. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi ein pobl. Fe gewch ein cefnogaeth, ein hyfforddiant ynghyd â chyfleoedd llawn ar gyfer datblygiad proffesiynol, ynghyd â phensiwn cyfrannol, sicrwydd bywyd a hawl i wyliau da.

*Swydd rhan-amser yw hon – 3.5 diwrnod yr wythnos*

Sut i wneud cais