Prifysgol Metropolitan Caerdyd

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd

Cyflogwr:
Prifysgol Metropolitan Caerdyd
Cyflog:
£16,978 - £19,730 y flwyddyn pro rata
Lleoliad:
Llandaf, Caerdydd
Dyddiad Cau:
14/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgais Cynllun Strategol y Brifysgol 2017/18 - 2022/23

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn hyblyg, ymroddedig a brwdfrydig sydd a sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac sy'n awyddus i ddarparu profiad cadarnhaol ar gyfer pob ymholiad a dderbynnir ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, boed dros y ffon neu yn bersonol. Wedi'ch lleoli yng Ngampws Llandaf, byddwch yn caffael gwybodaeth fanwl o'r Brifysgol ac yn darparu gwasanaeth cleientiaid effeithlon ac effeithiol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn unol a gweithdrefnau gweithredu arferol ac mewn argyfwng.

Fel Derbynnydd Campws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd gennych chi ymddangosiad proffesiynol, yn gwisgo gwisg swyddogol a hyrwyddo agwedd groesawgar a gofalgar bob amser.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg llafar sylfaenol yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rol hon.

Sut i wneud cais