Tinopolis

Golygydd Fideo

Cyflogwr:
Tinopolis
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Llanelli
Dyddiad Cau:
18/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Y Swydd:

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio o fewn tîm o olygyddion talentog a deinamig ar raglenni teledu byw..

Lleoliad y Swydd: Llanelli

Crynodeb:

Mae Tinopolis yn grŵp byd-eangsydd â swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw ac wedi'i recordio ymlaen llaw bob blwyddyn o’n stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig lle mae creadigrwydd, ansawdd, dibynadwyedd, a rhagoriaeth dechnegol yn ganolog i bopeth a wnawn.

Sgiliau allweddol :

Hanfodol:

• Profiad gyda Avid Media Composer.
• Creadigrwydd
• Siaradwr Cymraeg

Dymunol:

• Dealltwriaeth dda o wahanol codecs
• Profiad o ddefnyddio Interplay ac Avid Media Central

Nodweddion personol:
• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• Hands on, meddylfryd “can-do”
• Agwedd brwdfrydig a hyblyg
• Y gallu i weithio'n gyflym, dan bwysau ac i derfynau amser caeth

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

 

 

Sut i wneud cais

 • CV a llythyr cais at:

  Swyddi
  Tinopolis Cyf,
  Canolfan Tinopolis,
  Stryd y Parc,
  Llanelli,
  Sir Gaerfyrddin.
  SA15 3YE.

  Neu e-bost i : Swyddi@tinopolis.com

  Dyddiad cau: 18 Mawrth 2019


 • Gwefan: