Tinopolis

Rheolwr Llawr Teledu

Cyflogwr:
Tinopolis
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Llanelli
Dyddiad Cau:
18/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Prif Bwrpas y Swydd

Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios cynhyrchu o ddydd i ddydd a byddwch yn rhan o dîm hynod dalentog a deinamig o bobl sy'n tynnu at ei gilydd yn rheolaidd rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf diddorol a difyr ar y teledu Cymraeg.

Mae agwedd 'Gallu Gwneud' yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Yn ogystal â rheoli'r criwiau stiwdio yn ystod ffilmio, bydd gofyn i chi helpu'r tim cynhyrchu i dynnu’r rhaglenni at ei gilydd.

Lleoliad: Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Crynodeb

Mae stiwdios Tinopolis yn rhan o grwp hynod lwyddiannus Tinopolis gyda swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Yn flynyddol rydym yn cyflenwi dros 500 awr o deledu byw a rhaglenni wedi eu recordio o’n stiwdios yn Llanelli. Os fydd eich cais yn llwyddiannus byddwch yn ymuno a thîm o bobl proffesiynnol ymroddedig lle mae creadigrwydd, safon, bod yn ddibynadwy a rhagoriaeth dechnegol yn greiddiol i bob dim.

Prif gyfrifoldebau:

• Cynorthwyo gyda chynllunio cynhyrchu ac ymgynghori ynghylch logisteg.
• Sicrhau bod yr holl lwyfannu, dodrefn a chelfi wedi’w gosod.
• Sicrhau bod yr holl offer yn ei le ac archwiliadau technegol wedi cael eu gwneud.
• Briffio cyflwynwyr a thalent.
• Cydlynu ymarferion.
• Cydlynu gwybodaeth rhwng yr ystafell reoli, staff llawr a thalent.
• Darparu ciwiau, amseru a gwybodaeth arall i gyflwynwyr a thalent.
• Cynnal rheolaeth ar y gynulleidfa.
• Goruchwylio materion diogelwch ar y llawr.
• Goruchwylio gwaith adrannau eraill, megis sain, goleuo a phropiau;

Nodweddion personol:

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• Agwedd ‘Hands-on’ a gallu gwneud
• Brwdfrydedd a hyblygrwydd
• Trefn gan roi sylw i fanylion ac ansawdd
• Y gallu i weithio'n gyflym, o dan bwysau ac i derfynau amser caeth
• Hunan gymhelliant
• Uchelgais a hunan hyder
• Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol i'r rôl hon oherwydd y rhaglenni sy'n cael eu creu a darlledu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Sut i wneud cais

 • Danfonwch lythyr a CV at:

  Swyddi
  Cwmni Tinopolis
  Stryd y Parc
  Llanelli
  Sir Gaerfyrddin
  SA15 3YE

  Neu e-bost i : Swyddi@tinopolis.com

  Dyddiad cau: 18 Mawrth 2019


 • Gwefan: