Amgueddfa Cymru

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Cyflogwr:
Amgueddfa Cymru
Cyflog:
(Gradd C) £18,133.86 - £22,326.58
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
18/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Cyflog: (Gradd C) £18,133.86 - £22,326.58

Contract: Parhaol

Oriau: 35 awr y wythnos

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

 

Sut i wneud cais