Cymwysterau Cymru

Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
22/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Oriau gwaith: 37
Adran: Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol
Yn atebol i: Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Diben y Swydd
Prif rôl y Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol yw helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i sicrhau'r safonau uchaf o ran llywodraethu effeithiol er mwyn ategu proses o wneud penderfyniadau sy'n effeithiol, cadarn ac sy'n cydymffurfio. Bydd deiliad y swydd yn helpu i gefnogi'r diwylliant, yr ymddygiadau, y systemau a'r prosesau sy'n cynrychioli sefydliad sy'n cael ei lywodraethu'n dda ac sy'n perfformio'n dda.
Gan weithio gyda'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a staff eraill, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o reoli risg, gweithredu dyletswyddau corfforaethol gan gynnwys y cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg, amcanion Cydraddoldebau a Llesiant a rhoi cymorth llywodraethu ym mhob rhan o'r sefydliad gan gynnwys y broses o ddatblygu a monitro mesurau perfformiad corfforaethol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu'r polisi a'r dull gweithredu ar gyfer rheoli prosiectau ym mhob rhan o'r sefydliad.
Bydd deiliad y swydd yn helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i lunio adroddiad blynyddol a chynllun busnes blynyddol a bydd yn gyfrifol am adrodd ar berfformiad yn y sefydliad.
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/swyddi-a-chyfleoedd/swyddi-gwag-presennol/

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 22 Mawrth 2019 – hanner dydd
  Cynhelir cyfweliadau ar 15 Ebrill 2019
  Cyswllt: Joanne Nicholas, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol. Joanne.nicholas@qualificationswales.org / 07967655226


  Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Gwefan: