Cymwysterau Cymru

Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
21/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Contract: Parhaol, amser llawn. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran: Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i: Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Diben y swydd
Fel rhan o'r tîm Llywodraethu Corfforaethol, diben allweddol Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i strwythur llywodraethu'r sefydliad, ac i'r Cyfarwyddwyr Gweithredol. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio a rheoli amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau y caiff gwaith ei gyflwyno i safon uchel ac yn brydlon. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd.
Disgwylir i ddeiliad y swydd gynnal dull cyson, cyfrinachol ac effeithiol o gynnwys neu ddefnyddio pobl, prosesau ac adnoddau.

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 21 Mawrth 2019 – hanner dydd

  Cyfweliad: 12 Ebrill 2019

  Cyswllt: Joanne Nicholas, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol. Ffôn: 01633 373296

  Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Gwefan: