Prifysgol De Cymru

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Cyflogwr:
Prifysgol De Cymru
Cyflog:
£26.46 - £30.65 yr awr
Lleoliad:
Penybont, RhCT a Merthyr
Dyddiad Cau:
30/04/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

PRIFYSGOL DE CYMRU

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Tiwtoriaid a delir fesul awr

Graddfa E *£26.46 - £30.65 yr awr
*penodir ar waelod y raddfa

 
Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg yn chwilio am diwtoriaid i ddysgu gyda’r nos yn bennaf, ac i ymuno â thîm o diwtoriaid talentog a brwdfrydig.

Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau amrywiol ar draws rhanbarth Penybont, RhCT a Merthyr.

Disgwylir i ddeiliaid y swydd weithio’n drefnus, meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau technoleg gwybodaeth effeithiol a meddu ar gymhwyster dysgu neu gymhwyso o fewn 2 flynedd.

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2019

 

Sut i wneud cais