Cyngor Celfyddydau Cymru

Cydlynydd Ymchwil 

Cyflogwr:
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog:
£13,551 - £16,479 (£20,550 - £24,990 pro rata)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
17/04/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

ACGCL1704/SG-MI

Disgrifiad:

Cydlynydd Ymchwil 
Parhaol, rhan amser (rhannu swydd) – 24.4 awr yr wythnos 
Gradd B: £13,551 - £16,479 (£20,550 - £24,990 pro rata) gan ddibynnu ar brofiad 
Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd. 

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil (rhan amser ar sail rhannu swydd) i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein helpu i asesu pa mor effeithiol rydym o ran cyflawni ein hamcanion. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith arian Cyngor y Celfyddydau a'r gweithgareddau y mae’n eu cefnogi.  Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau yn ceisio rheoli ei faterion i'r safon uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Mae’r Cydlynydd Ymchwil yn cyfrannu at waith y tîm Ymchwilio a Gwerthuso i gyrraedd y nod hwnnw.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd mewn disgyblaeth berthnasol sy’n cynnwys hyfforddiant ffurfiol mewn damcaniaeth ystadegol a dulliau ymchwilio, a/neu brofiad sylweddol ynghyd â gallu profadwy mewn maes cysylltiedig ag ystadegau.  Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.  Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol am y swydd ond nid yn hanfodol.  Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. 

Gweithredwn bolisi cyfle cyfartal am recriwtio a chroesawn yn wresog geisiadau oddi wrth bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg. 
Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth. 

Sut i wneud cais