Y Sefydliad Amaethyddol Brenhinol Llesol / Royal Agricultural Benevolent Institution (RABI)

Rheolwr Rhanbarthol – Gogledd Orllewin a Gogledd Ddwyrain Cymru (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflogwr:
Y Sefydliad Amaethyddol Brenhinol Llesol / Royal Agricultural Benevolent Institution (RABI)
Cyflog:
£22,941 (4 diwrnod yr wythnos)
Lleoliad:
Gweithio adref, yn cwmpasu prif ardaloedd Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Gaernarfon a Sir Drefaldwyn
Dyddiad Cau:
25/04/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Cytundeb: Tymor Penodol tan Awst 2020 yn rhan-amser

Proffil Cyflogwr

Mae R.A.B.I (Royal Agricultural Benevolent Institution/Y Sefydliad Amaethyddol Brenhinol Llesol) yn elusen sy'n rhoi grantiau i'r gymuned ffermio, sy'n cefnogi unigolion a theuluoedd sydd ag anghenion ariannol

Crynodeb o’r swydd

Chi fydd wyneb R.A.B.I yn eich rhanbarth chi, byddwch yn gyfrifol am gynhyrchu incwm o amryw ffynonellau, codi ymwybyddiaeth a chefnogi pwyllgorau sir wirfoddol R.A.B.I ym mhrif ardaloedd Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Gaernarfon a Sir Drefaldwyn. Bydd eich tasgau allweddol yn cynnwys rheoli digwyddiadau, datblygu cyfleoedd newydd er mwyn codi arian, sicrhau cefnogaeth gorfforaethol gan gynnwys, sicrhau fod bwriad R.A.B.I i helpu ffermwyr difreintiedig yn hysbys ac yn ddealladwy.

Mae meddu ar brofiad o godi arian i elusennau yn bwysig, yn ogystal â gwybodaeth am faterion sy'n effeithio ar ffermwyr a'i chymunedau.

Mae gwybodaeth bellach a chopi o’r swydd ddisgrifiad i’w cael drwy’r ddolen ganlynol : http://rabi.org.uk/about/vacancies/

Gwybodaeth Ychwanegol

1. Car Cwmni a Cherdyn Tanwydd.
2. Cynllun Pensiwn.
3. 20 diwrnod o wyliau gan gynnwys gwyliau banc pro-rata.
4. Rhaglen cymorth i weithwyr.
5. Sicrwydd bywyd.
6. Yswiriant damweiniau personol.

 

Sut i wneud cais