Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyfieithydd Llawn Amser a Pharhaol

Cyflogwr:
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog:
Gradd 5 £23,023 hyd at £29,608
Lleoliad:
Tŷ'r Cwmnïau, Caerdydd
Dyddiad Cau:
30/04/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn datblygu eu tîm o Gyfieithwyr â’r ddarpariaeth o wasnaethau Cymraeg.

Rydym am benodi Cyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda’n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Byddwch yn gyfieithydd cymwys a phrofiadol ac yn meddu ar sgiliau TG rhagorol yn ogystal a sgiliau iethyddol cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith heb fawr oruchwyliaeth.
Bydd y dyletswyddau yn cynnwys cyfieithu deunyddiau ysgrifenedig ar gyfer holl adrannau’r Bartneriaeth er mwyn sicrhau bod Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn cydymffurfio gyda Safonau’r Iaith Gymraeg [Sector Iechyd] 2018 o dan Fesur yr Iaith Gymraeg 2011.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle gwych i unrhyw gyfieithydd sydd eisiau ehangu a datblygu eu sgiliau cyfieithu yn y maes Iechyd, Meddygol, Clinigol, Recriwtio, Caffael, Cyfreithiol a llawer iawn mwy.

Rydym yn cynnig telerau cyflogaeth hael a chefnogaeth datblygu mewn swydd.

Mae croeso i chi ymgeisio am y swydd yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

MAE'R GALLU I SIARAD, DEALL, DARLLEN AC YSGRIFENNU YN Y GYMRAEG YN HANFODOL AR GYFER Y SWYDD HON.

 

Sut i wneud cais