Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Derbynnydd (oriau llawn neu oriau rhan amser ar gael)

Cyflogwr:
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog:
£17,652 to £19,020 yf pro rata
Lleoliad:
Tŷ Alder, Parc Busnes Llanelwy, Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
17/04/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Partneriaeth Cydwasnaethau GIC Cymru (PCGC) am recriwtio Derbynnydd i ddarparu cymorth clerigol i Dŷ Alder ac i scirhau bod gwasanaeth cyfeillgar, effeithlon a phrofesiynol yn cael ei ddarparu bob amser, sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid gyda ffocws ac sydd yn effeithiol.

Mae PCGC yn cyflogi dros 2,000 o staff gyda chyllideb flynyddol o £350 miliwn gyda’r weledigaeth o fod yn ddarparwr gwasanaethau proffesiynol, technegol a gweinyddol o’r radd flaenaf i’r sector cyhoeddus.

I wneud cais am y swydd, bydd angen i chi gael profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae croeso i chi geisio am y swydd yn y Gymraeg neu Saesneg.

Oriau llawn amser neu ran amser ar gael.

 

Sut i wneud cais