Prifysgol Caerdydd

Gweinyddwr (Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir) – Dwyieithog

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
27/04/2019
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

8357BR

Disgrifiad:

Mae gan Ysgol Busnes Caerdydd bortffolio cyffrous o 20 o raglenni ôl-raddedig a addysgir gyda thros 1,500 o fyfyrwyr llawn amser a rhan-amser o bedwar ban byd. Yn dilyn ehangiadau diweddar mewn niferoedd myfyrwyr, mae'r Ysgol eisiau penodi gweinyddwr dwyieithog (Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir) i roi cymorth i'w rhaglenni ôl-raddedig a addysgir a'r gwasanaethau proffesiynol a'r timau academaidd sy'n gofalu amdanynt ac yn eu cefnogi.

Bydd y swydd hon yn atebol i Arweinydd Tîm y Ganolfan Ôl-raddedig a bydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Ôl-raddedig yr Ysgol ond bydd hefyd yn darparu cymorth ar gyfer y gweithgareddau sy'n ymwneud â myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir o dimau Profiad Myfyrwyr ac Achosion Myfyrwyr yr Ysgol.

Bydd deiliad y swydd yn weinyddwr profiadol gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, a gyflenwir drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd ganddo’r gallu i weithio'n hyblyg ac ar y cyd â chydweithwyr, gan ddarparu trawsgyflenwi pan fydd angen.

Rydym yn chwilio am berson creadigol, hyblyg, brwdfrydig a chyfrifol gyda'r gallu i weithio fel aelod o dîm effeithiol i gefnogi amrywiaeth eang o feysydd a gweithgareddau.

Swydd amser llawn (35 awr yr wythnos) yw hon, a hysbysebir ar sail benagored.

 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

 

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan isod.

    Dyddiad cau: Dydd Sadwrn, 27 Ebrill 2019.

    Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

     


  • Gwefan: