Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Swyddogion Diogelwch

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
Band Cyflog: £19,314 – £23,013
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
01/05/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn awyddus i recriwtio nifer o Swyddogion Diogelwch i ymuno â'n tîm diogelwch profiadol.

Fel swyddog diogelwch, byddwch yn rhan o dîm ehangach sy'n gyfrifol am ddiogelwch pawb sy'n ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru neu'n gweithio ynddo, gan gynnwys Aelodau'r Cynulliad, a'u staff cymorth.

Byddwch yn gyfrifol am reoli mynediad a chynnal patrolau ar draws yr amryw ystadau, gweithredu sganwyr pelydr-X, monitro'r system teledu cylch cyfyng, a chynnal chwiliadau ar ymwelwyr a cherbydau.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi busnes a swyddogaethau'r Cynulliad, sy'n cynnwys darparu gwasanaeth tywys a negesydd yn ystod y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, a goruchwylio'r orielau cyhoeddus.

 

Sut i wneud cais

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn amgylchedd gwleidyddol, a'ch bod yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog, a'ch bod yn effro, yn sylwgar, yn broffesiynol ac yn meddu ar sgiliau da o ran gweithio mewn tîm, cysylltwch â ni. 

    Dyddiad cau: 10.00 1 Mai 2019


    Cliciwch isod am fwy o wybodaeth a ffurflen gais: 


  • Gwefan: