City & Guilds

Swyddog Gwasanaeth Cwsmer

Cyflogwr:
City & Guilds
Cyflog:
£20,000 yf
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
23/04/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae hwn yn rôl Gwasanaethau Cwsmeriaid dwyieithog, sy’n gofyn am berson sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig. Yn y rôl byddwch yn delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid sy’n cynnwys canolfannau a dysgwyr ar y ffôn a thrwy e-bost. Byddwch yn gweithio gydag adrannau ar draws y grŵp a chorff dyfarnu arall er mwyn llwyr datrys ymholiadau. Byddwch yn cynnal digwyddiadau cwsmeriaid ar gyfer cymwysterau newydd yn lleol ac yn cefnogi swyddfa City & Guilds Caerdydd. Mae gweithio fel rhan o dîm yn bwysig iawn i’r rôl hwn i sicrhau fod taith y cwsmer yn un rhagorol.

Am y rôl

Chi bydd y pwynt cyntaf am holl ymholiadau gwasanaeth cwsmeriaid, gan ddarparu ymateb gwybodus ar y ffôn ac ar e-bost. Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am holl ymholiadau gydag agwedd bositif, gan sicrhau bodlonrwydd cwsmeriaid a rheoli dilyniant gwasanaeth. Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o systemau TG, felly mae’n bwysig eich bod chi’n gyfforddus ac yn fedrus wrth ddefnyddio technoleg.

Amdanoch chi

Dylai’ch cais dangos sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a gweinyddol ardderchog. Bydd profiad o’r sector addysg neu sector hyfforddiant yn ddefnyddiol. Mae angen i chi fod yn benderfynol ac am geisio rhagori disgwyliadau cwsmeriaid, a dylai fod gennych angerdd am gynnal eich datblygiad personol.  Mae gan y rôl nifer o ofynion gwahanol, felly bydd angen i chi fod yn hyblyg, rhagweithiol, a’r gallu i ddefnyddio eich blaengaredd i ddatrys problemau. Mae sgiliau Cymraeg rhagorol yn hanfodol.

Sut i wneud cais

  • Rydym yn awyddus i lenwi'r swydd cyn gynted â phosib.  Gwnewch cais nawr.

    I ddarllen mwy am y swydd ac i wneud cais ewch at y ddolen isod:


  • Gwefan: